Odstop od pogodbe ali uveljavitev pravic kupca iz naslova garancije oz. neskladnosti blaga

1. Odstop od pogodbe
Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico (iz 43.c člena Zakona o varstvu potrošnikov), da v 14 dneh podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu bo naše podjetje vrnilo vsa opravljena plačila najkasneje v 14-ih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

Od kdaj teče rok za odstop od pogodbe?
Če je podjetje v celoti izpolnilo obveznost iz 43.c člena Zakona o varstvu potrošnikov, začne teči rok za odstop od pogodbe pri dobavi blaga od dneva, ko je potrošnik sprejel blago.

Obveznosti prodajalca pri odstopu od pogodbe
V kolikor v primeru odstopa od pogodbe, na željo kupca ni bila izvršena zamenjava blaga, prodajalec vrne celotno kupnino najkasneje v roku 14 dni od prejetja obvestila o odstopu od pogodbe. Prodajalec vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Postopek odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo

Kupec mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Vrnjeno blago pošljite ali osebno dostavite na naš naslov: Majina d.o.o., Petkovškovo nabrežje 31, 1000 Ljubljana.

Obrazec za odstop od pogodbe je na povezavi TUKAJ. Obrazec izpolnite in ga vrnite po elektronski pošti info@sempatja.si.

Potrošnik mora blago, s katerim iz kakršnega koli razloga ni zadovoljen, prodajalcu vrniti v 14 dneh po oddanem  obrazcu o prekinitvi pogodbe. Opozarjamo, da mora biti blago za povračilo celotne kupnine, nepoškodovano. Potrošnik ne more in ne sme prejetega blaga neovirano uporabljati v času do odstopa od pogodbe. Ne gre namreč za nakup na preizkušnjo: nakup na daljavo potrošniku ne daje več pravic, kot jih ima ta pri nakupu v navadni trgovini. Potrošnik sme tako opraviti zgolj ogled in preizkus prejetega blaga v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah (npr. pomeri oblačilo). Vsakršno »preizkušanje« in drugo rabo, ki odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo blaga, kar pomeni, da potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Priložena mora biti kopija računa in vsi ostali spremni dokumenti. Kupec sam nosi breme za nevarnost izgube, poškodbe ali uničenja izdelka, ki ga želi vrniti ali zamenjati, razen če je do tega prišlo brez njegove krivde. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je strošek, ki nastane pri vrnitvi predmeta nakupa.

Postopek zamenjave blaga
Podjetje Majina d.o.o. v primeru zamenjave blaga na željo potrošnika zahteva vračilo blaga na naslov Majina d.o.o., Petkovškovo nabrežje 31, 1000 Ljubljana. Podjetje vam vrne celotno kupnino najkasneje v roku 14 dni od prejetja obvestila o odstopu od pogodbe. Stranka lahko kasneje naredi novo naročilo za blago, katerega želi imeti. Šele ko bo izdelek prispel na omenjen naslov, podjetje Majina d.o.o. pošlje nov izdelek (iz ustvarjenega novega naročila) potrošniku na podan naslov.

Obrazec za odstop od pogodbe je na povezavi TUKAJ. Obrazec izpolnite in ga vrnite po elektronski pošti info@sempatja.si.

2. Uveljavljanje pravic kupca iz naslova garancije 

Potrošnik lahko napako reklamira kadarkoli v garancijskem roku. Garancijo lahko potrošnik uveljavlja za izdelke, za katere je obvezna garancija (seznam teh izdelkov določa Pravilnik o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje) in za tiste, za katere je bila dana prostovoljna garancija. V garancijskem roku lahko potrošnik od garanta zahteva brezplačno odpravo napake. Če napake ni mogoče odpraviti ali je podjetje ne odpravi v roku 30 dni (izjemoma s podaljšanjem 15 dni), lahko potrošnik zahteva zamenjavo za nov brezplačen izdelek. Po preteku tega roka se popravilo blaga opravlja le proti plačilu. Šele če popravilo ni mogoče ali ga podjetje ne izvrši v skupnem roku 45 dni, lahko potrošnik zahteva zamenjavo za nov, brezhiben izdelek.

Kakšen je postopek uveljavljanje garancije?

Kupec mora v garancijskem roku in pod garancijskimi pogoji s pisno vlogo od dajalca garancije zahtevati odpravo napak, pri tem pa mora predložiti tako izdelek kot kopijo računa. Kupec z odpravo napak ali nadomestitvijo izdelka nima nobenih stroškov. Če prodajalec ugotovi, da je do napake na izdelku prišlo zaradi nepravilnega ravnanja kupca, zaradi česar se izkaže, da je garancijski zahtevek neupravičen, bo izdelek s pisnim obvestilom poslal nazaj na njegove stroške.

Obrazec za uveljavljanje garancije prenesite TUKAJ. Obrazec izpolnite in ga vrnite po elektronski pošti info@sempatja.si.

 

3. Uveljavljanje pravic kupca iz naslova neskladnosti blaga 

Reklamacijo iz naslova neskladnosti blaga pa lahko potrošnik uveljavlja za vsak kupljeni izdelek (kar pomeni, da lahko potrošnik zaradi napake na izdelku, za katerega ni bila dana garancija, uveljavlja pravice iz stvarne napake, enako pa se lahko odloči tudi v primeru, če ne želi uveljavljati garancije za izdelek, za katerega je bila dana garancija). Iz naslova neskladnosti blaga lahko potrošnik napako na izdelku reklamira pri prodajalcu, in sicer v dveh mesecih od odkritja neskladnosti (za napake, ki se na izdelku pokažejo po dveh letih od prevzema, pa prodajalec ne odgovarja več), ter po lastni izbiri zahteva odpravo napake ali vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako ali zamenjavo blaga ali vračilo plačanega zneska. Potrošnik mora v obrazcu za uveljavitev pravic kupca iz naslova neskladnosti natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda. Obrazec prenesite TUKAJ, izpolnite in ga vrnite po elektronski pošti info@sempatja.si.

Če napaka ni sporna, mora podjetje čimprej, najkasneje pa v roku osmih dni, ugoditi potrošnikovemu zahtevku. Če o napaki obstaja spor, mora podjetje v enakem roku podati potrošniku pisen odgovor.

4. Pravica potrošnikov

Potrošnik lahko napake na kupljenem blagu uveljavlja iz naslova garancije ali iz naslova nedskladnosti blaga v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju ZVPot1).

5. Vračilo kupnine

Prodajalec vrne prejeta plačila potrošniku v 14 dneh z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

6. Ko blaga ni na zalogi

Zgodi se, da potrošnik odda naročilo preko spleta, prodajalec ga potrdi, kasneje pa sporoči, da naročenega blaga nima na zalogi; blago je bilo že plačano. Podjetje mora izpolniti svoje obveznosti v roku 14 dni od sklenitve pogodbe, razen če se stranki dogovorita drugače. Če blago ni na razpolago in prodajalec zato ne more izpolniti svoje obveznosti, mora o tem takoj obvestiti potrošnika in mu vrniti vsa opravljena plačila. Denar je potrebno vrniti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

Vir: Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot1)

 

Ljubljana, 26.1.2023